Άλλαξ' ο κολιές

Δεν ήταν σίγουρη αν προτιμούσε τις γυναίκες ή τους άντρες. Ούτε εκείνος ήταν.

Γι'αυτό ενιότε αυτός έκανε τη γυναίκα και εκείνη το άντρα.

Comments