Είμαι πολύ μπροστά από την εποχή μου.

Αν τρέξει αρκετά, ίσως με προλάβει.

Comments