Φτουξ Ελευθερία

θυγατέρα του Φτουξ Γιόχαν, της οικογένειας Φτουξ, το γένος Ουστ.

Comments

Post a Comment