Τα 2/3 της ζωής μας τα περνάμε σκεπτόμενοι.

Το 1/3 σκεφτόμαστε τί θα κάνουμε, το άλλο 1/3 κάνουμε, και το υπόλοιπο 1/3 σκεφτόμαστε τί κάναμε.

Comments

Post a Comment