Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν προσπαθώ να καταλάβω τίποτα...

...είμαι ήσυχος.

Comments