Όσο και να τους αγνοώ...

...οι καταραμένοι λογαριασμοί συνεχίζουν να έρχονται.

Comments