Δ.Ν.Τ

Μι' αλλαγή σου μόνο με κάνει,
τρεις κι εξήντα να με φτάνει.

Comments