Το επίπεδο της συζήτησης είχε φτάσει στο Θεό...

...μέχρι που μίλησα και το ανέβασα λίγο.

Comments