Τίποτα δεν είναι αλήθεια...

...συμπεριλαμβανομένης και αυτής της πρότασης.

Comments