Άρχισα να έχω αμφιβολίες για την ύπαρξη Θεού...

...όταν μια μέρα ήρθε και μου είπε: "Δεν υπάρχω."

Comments