Η Ρήτορας

Είχε το χάρισμα. Όταν μιλούσε όλοι κρεμόντουσαν από τα χείλη της. Κυριολεκτικά.

Ώσπου μια μέρα το σκοινί που χρησιμοποιούσαν για να κρεμαστούν έσπασε και 2 - 3 πέθαναν.

Comments