Ήταν κάτι τύποι, ένας κι ένας.

Ήταν δύο δηλαδή.

Comments