Η τέχνη θα γίνει επανάσταση...

...μόνο όταν τα μολύβια και τα πινέλα θα μπορούν να σκοτώσουν.

Comments