Γρήγορη Ζωή

Γρήγορα αμάξια.
Γρήγορες γυναίκες.
Γρήγορο περπάτημα.
Γρήγορο φαγητό.
Γρήγορες σχέσεις.
Γρήγορες ερωτήσεις.
Γρήγορες απαντήσεις.
Γρήγορες σπουδές.
Γρήγορο πτυχίο.
Γρήγορη ανεργία.
Γρήγορη εξαθλίωση.
Γρήγορη αυτοκτονία.

Ο τρόπος του να ζεις γρήγορα.

Comments