Στο Λεωφορείο pt. 3

Το λεωφορείο απομακρύνεται, ή εγώ;

Comments