Εκεί που σταματάει η ζωή...

...αρχίζει η έμπνευση.

Comments