Είναι μερικές φορές που ενώ όλα πάνε σκατά, κάτι συμβαίνει...

...και πάνε ακόμη χειρότερα.

Comments