Ο παππούς του έφυγε πλήρης ημερών...

...δυστυχώς όμως όχι και πλήρης σύνταξης.

Comments