Στο Λεωφορείο pt. 4

- Και τί ακριβώς κάνεις αυτή την περίοδο;
- Ζω. Εσύ;

Comments