Αυτό που αγαπώ πιο πολύ πάνω σου...

...είναι αυτό που δεν γνωρίζω για σένα.

Comments