Πολλές φορές δεν μπορώ να καταλάβω

αν μιλάω σοβαρά ή κάνω πλάκα.

Comments