Στην επιστήμη...

...ο άνθρωπος βρίσκει την αλήθεια. Στην τέχνη, την πραγματικότητα.

Comments