Δεν είναι πολύ εγωιστικό

να αποφασίζουν οι άλλοι για τον εαυτό τους χωρίς να σε παίρνουν υπόψη;

Comments