Αισθησιακό

Ο πούτσος σου με χόρτασε,
και το μουνί μου, φά' το.

Comments