Στο Λεωφορείο pt. 7

-Τί είναι η ζωή χωρίς τέχνη;
-Τί είναι η τέχνη χωρίς ζωή;

Comments