Δεν μπορώ να είμαι εκεί για σένα,

αν δεν ξέρω που ακριβώς βρίσκεσαι.

Comments