Μερικές φορές είμαι περήφανος για τον εαυτό μου.

Δυστυχώς, αυτός δεν είναι ποτέ περήφανος για μένα.

Comments