Συζήτηση για την σύγχρονη πραγματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και την αλήθεια του σύμπαντος

-Ποιός;
-Πού;
-Τί;
-Γιατί;
-Ε;
-Πώς;
-Πότε;
-Μα...
-Ααα...
-Ουφ...
-Αλήθεια;
-Ώστε έτσι...

Comments