Τα πράγματα είναι πιο απλά απ'όσο νομίζουμε

και πιο πολύπλοκα απ'ότι φαίνονται.

Comments