Η διαφορά του απαισιόδοξου από τον αισιόδοξο

είναι δύο.

Comments