Είναι μερικά πράγματα που τα καταλαβαίνω.

Τα υπόλοιπα, όχι.

Comments