Η αδυναμία μας να καταστρέψουμε κάτι...

...στο τέλος θα μας καταστρέψει.

Comments