Πάτρας εσώτερα

Η Πάτρα βρωμάει πείνα, φτώχεια και εκμετάλλευση. Ευτυχώς τις μυρωδιές αυτές, συνήθως σκεπάζει η μυρωδιά του αλκοόλ, του μπάφου και του σπέρματος.

Comments