Αφοσίωσις

Διαβάζω, να γίνω σπουδαγμένος, άνθρωπος τρανός.
Χάνω τη ζωή βέβαια αλλά χέστηκα.
Εγώ θα πάρω πτυχίο.


Comments