Μην κάνεις τίποτα...

...όλο και τίποτα θα γίνει από μόνο του.

Comments