Όλη μας τη ζωή την περνάμε φοβούμενοι

μήπως οι άλλοι μας παρεξηγήσουν
επειδή  παρερμήνευσαν αυτά που θα θέλαμε να πούμε.

Comments