Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων

είναι  ότι αντί να σκέφτονται και να ζουν το τώρα, ζουν το πριν και σκέφτονται το μετά.

Comments