Γλώσσα μηχανής

01010001 10100110  01111011 11100101

Comments