Μια ιστορία αγάπης vol.2

Διστακτικότητα,
άνησυχία,
άγχος,
αναμονή και-

Έκρηξη.

Πάθος,
και άλλο πάθος,
και ενθουσιασμός,
και πάθος και-

Παύση.

Συνήθεια,
συνέχεια,
ανεκτικότητα,
ανέχεια.

Αμφιβολία,
αναμονή,
άγχος,
ανησυχία και-

Τέλος.

Comments