Όλοι είμαστε άνθρωποι...

...μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Comments