Και έτρεχε, έτρεχε να ξεφύγει

απο όλα αυτά που τον κυνηγούσαν.

Μα ύστερα κατάλαβε πως δεν ήταν θέμα απόστασης.

Comments