Η ιστορία

 είναι κάτι που γράφεται σε βιβλία και φτιάχνεται στους δρόμους.

Comments