Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν

άνθρωπους που υπάρχουν.

Comments