Στο Γυμναστήριο

-Έρχεσαι συχνά εδώ;
-Όχι.
-Φαίνεται.

Comments